Informácie o zmenách vo verzii sú uvedené v sprievodnom liste.
Verziu inštalujte do účtovného obdobia 2009 aj 2010.