Update 2.04.12 obsahuje nasledovné zmeny:

 

·         Evidencia – Zamestnanci – Mzdy

o     Reg. List FO – opravené orezanie tlače RLFO.

o    Výpočet mzdy – pri výpočte mzdy za mesiac v ktorom je sviatok, sa sviatok nezobrazil, ale bol započítaný do fondu pracovnej doby.

·         Tlače - Zamestnanci – Mzdy – Mesačné spracovanie

o     Sociálne poistenieopravené orezanie tlače mesačného výkazu

o     Mesačný prehľad zrazenej dane – do základného zobrazenia bol doplnený stĺpec „Cena práce“.

o     Zoznam pre DDS – do základného zobrazenia doplnené stĺpce „Rodné číslo“ a „Číslo zmluvy“.

 

Update 2.04.12  inštalujte len na verziu 2.04.10 a vyššiu!!!