Update 2.04.13 obsahuje nasledovné zmeny:

 

1.         Podvojné účtovníctvo - Číselníky - Dlhodobý majetok - Pohyby investičného majetku

2.         Podvojné účtovníctvo - Číselníky - Číselníky pre PÚ - Predkontačné tabuľky - Majetok

3.         Podvojné účtovníctvo - Evidencia - Majetok - Dlhodobý majetok

4.         Evidencia - Pohľadávky a záväzky

5.         Iné

6.         Služby – Konfigurácia programu - Parametre programu – Parametre účtovnej jednotky

7.         Evidencia – Zamestnanci – mzdy – prepracovaný spôsob evidencie mesačných zrážok

8.         Evidencia – Zamestnanci – mzdy – doplnený bankový  účet pre zálohu.

9.         Evidencia – Zamestnanci – mzdy – doplnené tlačidlo „PP-zálohy“

10.       Evidencia – Zamestnanci – mzdy –Výpočet – výpočet priemerného zárobku

11.       Evidencia – Zamestnanci – mzdy –Výpočet – spracovanie zrážok.

12.       Tlače – Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie – Zálohová listina, Výplatná listina, Výplatné pásky a Rekapitulácia

13.       Tlače – Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie – Prehľad mesačných zrážok

14.       Tlače – Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie – Rekapituácia

 

 

Update inštalujte len na verziu 2.04.10 a vyššiu !!!