Update 2.04.15 obsahuje nasledovné zmeny:

 

Evidencia – Zamestnanci – Mzdy

·         Odstránené orezanie tlače RLFO.

·         Upravené generovanie XML súboru „Odhláška“ pre firmy, ktoré nemajú v adrese názov ulice.

 

Tlače - Zamestnanci – mzdy – Iné – Hlásenie o vyúčtovaní dane

·         V časti V. hlásenia o vyúčtovaní dane doplnené číslo domu na tlačovej zostave.

·         Tlače - Zamestnanci – mzdy – Iné – Zoznam ELDP

·         Pri tlači zoznamu budú vytlačení len označení zamestnanci.

·         Evidencia – Zamestnanci – Prevodný príkaz

·         Pri generovaní prevodných príkazov bolo upravené zaokrúhľovanie súm prepočítaných na € u zamestnancov, ktorí mali na treťom mieste za desatinnou čiarkou nulu.

 

Evidencia – Peňažný denník

·         Tlač pokladničných dokladov – v grafickej forme sa tlačia tri PD na stranu

 

Update 2.04.15  inštalujte len na verziu 2.04.14!!!