Update 2.04.17 obsahuje nasledovné zmeny:

 

·         Uzávierka – Výpočet dane z príjmov – opravený výpočet nezdaniteľnej časti v r.70 a r.71 DP

·         Tlače – Zamestnanci – mzdy – Iné – Kumulácie - tlačová zostava doplnená o poistné platené zamestnávateľom.

·         U cudzích štátnych príslušníkoch ak je vyplnené ČPP – číslo povolenia pre pobyt – potom sa namiesto rodného číslo na tlačových zostavách tlačí dátum narodenia. Úprava je premietnutá v nasledovných tlačových zostavách:

o    Potvrdenie o zdaniteľnom príjme

o    Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane

o    Ročné zúčtovanie dane

o    Potvrdenie na uplatnenie 2% dane

o    Hlásenie o vyúčtovaní dane

 

 

Update 2.04.17  inštalujte len na verziu 2.04.14 a vyššiu!!!