Update 2.05.03 obsahuje nasledovné zmeny:

 

Evidencia – Účtový denník

·         Povolenie kódu 228 pre sadzbu 0% v pokladničných a interných dokladoch

 

Evidencia – Pohľadávky, záväzky

·         Oprava pri tlači faktúr prebratých zo zákazkovej knihy – zobrazovala sa nesprávne hodnota DPH

 

Evidencia – Zákazková kniha

·         Oprava pri zobrazení prehľadu položiek zákazky – zobrazovala sa nesprávna hodnota DPH

 

Tlače – Zásoby – prehľad výdaja

·         Doplnený súčtový riadok za jednotlivé karty v zostave Prehľad výdaja

 

Evidencia  -  Zamestnanci – mzdy – Výpočet mzdy

 

Vo výpočte mzdy boli odstránené nasledujúce nedostatky:

·         Upravené zaokrúhľovanie príplatkov na euro centy.

·         Zaokrúhľovanie poistného pri výsledku napr. 52,3996 bolo na 52,4 a malo byť 52,3.

 

Evidencia -  Zamestnanci – mzdy – Prevodné príkazy

 

·         Bol sprístupnený dátum splatnosti pre ručnú úpravu.

 

Evidencia -  Zamestnanci – mzdy – ELDP

 

·         Bol zväčšený rozsah pre zadanie, opravu  sumy VZ.

 

Tlače -  Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie – Výplatné pásky

 

·         Na výplatnej páske bol rozšírený rozsah pre zobrazenie základnej mzdy na 4 desatinné miesta.

 

Tlače -  Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie – Rekapitulácia

 

·         Upravené napočítanie nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

 

Tlače -  Zamestnanci – mzdy – Osobná evidencia – Čerpanie dovoleniek

 

·         Dopracovaná možnosť tlače inventúry dovoleniek. Bližšie informácie sú uvedené v sprievodnom liste

 

 

Tlače -  Zamestnanci – mzdy – Iné – Kumulácie

 

·         Opravené napočítavanie dní a hodím neprítomností (napr. DPN, NV...)

 

Tlače -  Zamestnanci – mzdy – Iné – Zoznam ELDP

 

·         Opravená tlač zoznamu – tlačí iba označených zamestnancov.

 

Update 2.05.03  inštalujte len na verziu 2.05.01 a vyššiu!!!