Update 2.05.05 obsahuje zmeny v nasledovných častiach programu:

 

1.       Evidencia – Zamestnanci – mzdy - RLFO

2.       Evidencia – Zamestnanci – mzdy – ELDP

3.       Evidencia – Zamestnanci - mzdy – Výpočet mzdy

4.       Tlače – Zamestnanci – mzdy – Osobná evidencia – Potvrdenie o príjme

5.       Tlače – Zamestnanci – mzdy – Iné – Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch

6.       Tlače – Zamestnanci – mzdy – Iné – Výstup pre Treximu

7.       DPH - daňové priznanie za obdobie od 1.4.2009

8.       Evidencie - Prevodné príkazy - Kópia

9.       Všeobecné zmeny

o    Nové tlačivo súhrnného výkazu

o    Upravená grafická tlač Knihy došlých faktúr

o    Oprava tvorby Daňovej zálohovej faktúry v CM

o    Oprava tlače výstupnej zostavy evidencie Krátkodobého majetku

o    Oprava tlače pokladničného dokladu z evidencie zložitého dokladu v JÚ

o    Oprava tlače náhradného dokladu v evidencii došlých faktúr z EÚ

o    Oprava vyhľadávania analytických účtov pri tvorbe pokladničných dokladov

o    Úprava vyhľadávania v evidencii príjmu a výdaju v sklade

o    Úprava evidencie nákupu v EÚ priamo v peňažnom denníku (kódy DPH 123 a 169)

o    V tlačovej zostave Príjem/Výdaj dopracovaný súčtový riadok za každú položku skladu

o    Kópia dokladu v časti Pohľadávky – záväzky – Záväzky ostatné

 

 Viac informácií nájdete v sprievodnom liste.

 

Update inštalujte len na verziu 2.05.01 a vyššiu!!!