Update programu basic.sk 2.05.06 obsahuje zmeny v nasledovných častiach programu:

 

·         Daňová evidencia – NOVÉ!!!

·         PÚ - Účtový denník - Evidencia úhrad faktúr

·         PÚ - Saldokonto - Kurzové rozdiely

·         PÚ - číselníky pre výkazy

·         Evidencia – jazdy motorovým vozidlom

·         Číselníky – jazdy motorovým vozidlom

·         Číselníky – Tabuľka mzdových konštánt.

·         Evidencia – Zamestnanci – mzdy – ELDP

·         Evidencia – Zamestnanci - mzdy – zaevidovanie nového zamestnanca

·         Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Oznámenie o poistencoch pri zmene platiteľa na VZP

·         Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Oprava kmeňových údajov zamestnanca

·         Evidencia – Zamestnanci – mzdy – Zápočtový list

·         Tlače – Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie – Sociálne poistenie

·         Tlače – Zamestnanci – mzdy – Mesačné spracovanie – Vlastný výber prvkov

·         Tlače – Zamestnanci – mzdy – Osobná evidencia – Vlastný výber kmeňových údajov

·         Tlače – Zamestnanci – mzdy – Osobná evidencia – Potvrdenie o zdaniteľnej mzde

·         Tlače – Zamestnanci – mzdy – Osobná evidencia – Potvrdenie zamestnávateľa na účely

·         nároku na dávku v nezamestnanosti

·         Tlače – Zamestnanci – mzdy – Iné – Vlastný výber prvkov – kumulácie.

·         Všeobecné informácie.

 

Update inštalujte len na verziu 2.05.01 a vyššiu!!!