Update inštalujte len na verziu 2.05.08 (2.06.01) do roku 2009 aj do roku 2010.

 

Update 2.05.09 (2.06.02) obsahuje zmeny v nasledovných častiach programu:

 

1.     Evidencia DPH - do súhrnného výkazu boli doplnené kódy 220,228,246,247,269

2.     PÚ - Číselníky - Výkazy – Súvaha Opravená tlač súvahy, kde neboli správne niektoré súčtové riadky. Opravenú súvahu je potrebné prevziať v menu

Číselníky/Číselníky pre PÚ/Výkazy/Súvaha použiť tlačidlo Distribučná a postupovať podľa pokynov programu.

3.     Tlače – Zamestnanci – mzdy – Iné - Prehľad o zrazených odved. pred. na daň  - otvárala sa  historická tabuľka – opravené.