Update programu basic.sk 2.05.12 (2.06.05)  obsahuje zmeny v nasledovných častiach programu:

 

·         Oprava – PÚ –  ak je účet DPH sledovaný podľa stredísk, pri zaúčtovaní DF sa nenapĺňalo stredisko k účtu DPH (343).

·         Úprava – PÚ – ročný prevod – upravená zostava „Uzávierka hlavnej knihy“.

·         Úprava – DM – tlačová zostava „Inventúrny súpis“ .

·         Úprava – DM – tlačová zostava „Ročný odpis DM“.

·         Oprava – DM – nesprávne odrátaná čiastka pri zmene ceny o DHP.

·         Oprava – Výpočet dane z príjmov - DP FO B – vypĺňal sa riadok 80 a 81 aj v prípade, že riadok 79 nebol vyplnený.

·         Oprava – Daňová evidencia –  hromadná tlač pokladničných dokladov, suma slovom bola rovnaká.

·         Zmena – Parametre systému – Duálne zobrazenie nezapína sa automaticky.

·         Oprava – PÚ –  výsledovka pre DÚ – netlačili sa hodnoty  predchádzajúceho obdobia, ak sa zadali do riadkov výsledovky v číselníkoch.

·         Oprava – Evidencia DPH – tlač priznania DPH – odrezala  sa  desatinná časť v r.36/r.37.

·         Oprava – Stav evidencie DPH – História priznaní – priznanie DPH v roku 2010 vytlačilo tlačivo z roku 2009.

 

Update inštalujte len na verziu 2.05.08 (2.06.01) a vyššiu!!!