Rok 2014

Zoznam update pre rok 2014

Update 2.10.14a zo dňa 13.03.2015 (Sprievodný list)

Zmeny: - Doplnenie možnosti načítania hodnôt bezprostredne predchádzajúceho obdobia do účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva (Číselníky - Číselníky pre PÚ - Výkazy - Výsledovka/Súvaha - tlačidlo "BPO") - Doplnenie poznámok k mikroúčtovnej jednotke (dokument vyžaduje aplikáciu MS Word)

 

Update 2.10.14 zo dňa 05.03.2015 (Sprievodný list)
Update 2.10.13 zo dňa 26.02.2015 (Sprievodný list)

Oprava - odstránený problém s načítaním XML súboru DPFO typ "B" na portál finančnej správy Oprava - odstránený problém s načítaním XML súboru účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve na portál finančnej správy Oprava - mesačný výkaz preddavkov na verejné zdravotné poistenie. V prípade, že si zamestnanec uplatňoval odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie a jeho vymeriavací základ na ZP bol nulový, suma jeho príjmu sa nedostala do riadku 4 na prvej strane výkazu. Pre odstránenie tohto problému nie je potrebné opakovať výpočet mzdy zamestnanca, stačí len znovu vygenerovať mesačný výkaz.

 

Update 2.10.12 zo dňa 30.01.2015 (Sprievodný list)
Update 2.10.11a zo dňa 21.01.2015 (Sprievodný list)

Oprava - daňové priznanie k dani z motorových vozidiel - XML súbor obsahoval v riadkoch, ktoré mali byť prázdne hodnotu "0"

 

Update 2.10.10 zo dňa 19.12.2014 (Sprievodný list)

Update pre vytvorenie nového účtovného obdobia

 

Update 2.10.09b zo dňa 20.10.2014 (Sprievodný list)
Update 2.10.09a zo dňa 16.09.2014 

Zmeny: - Potvrdenie o zdaniteľnej mzde – opravená suma poistného na SP pri potvrdení za rok 2013, tlačenom v roku 2014. - Zoznam ELDP – opravená tlač zoznamu odoslaných ELDP - Odstránený problém s čítaním údajov z registrov pre OS Windows 8

 

Update 2.10.09 zo dňa 10.09.2014 (Sprievodný list)
Update 2.10.08a zo dňa 17.06.2014 

Zmeny: - Prehľady - Finančné vzťahy - oprava pri zobrazení dobropisov - Kontrolný výkaz DPH - oprava tlačovej zostavy oddielov B3, D1 a D2 - položkovitý rozpis

 

Update 2.10.08 zo dňa 30.04.2014 (Sprievodný list)
Update 2.10.07 zo dňa 14.03.2014 (Sprievodný list)

Zmeny: - Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013

Update 2.10.06 zo dňa 07.03.2014 (Sprievodný list)
Update 2.10.05a zo dňa 25.02.2014 

Zmeny: - Úprava pri načítaní KV DPH do aplikácie eDane

Update 2.10.05 zo dňa 13.02.2014 (Sprievodný list)
Update 2.10.04 zo dňa 03.02.2014 (Sprievodný list)
Update 2.10.03a zo dňa 02.02.2014 (Sprievodný list)

Zmeny: - Opravený problém pri výpočte dane v evidencii Zamestnanci - mzdy

 

Update 2.10.02a zo dňa 07.01.2014 (Sprievodný list)

Zmeny: - Opravený import PS ostatných pohľadávok/záväzkov - Opravená hodnota daňového bonusu pre rok 2014 v tabuľke mzdových konštánt

 

Update 2.10.02 zo dňa 30.12.2013 (Sprievodný list)

Comments are closed.