Rok 2024

Zoznam update pre rok 2024

Update 3.08.08 zo dňa 29.04.2024 (Sprievodný list)
Update 3.08.07 zo dňa 08.04.2024 (Sprievodný list)
Verzia 3.08.06 je určená len do roku 2023
Update 3.08.05 zo dňa 26.02.2024
Verzia 3.08.05 obsahuje odstránenie chyby pri otváraní formulára DP FO typ "B"
Update 3.08.04 zo dňa 21.02.2024 (Sprievodný list)
Update 3.08.03 zo dňa 31.01.2024 (Sprievodný list)
Update 3.08.02 zo dňa 17.01.2024 (Sprievodný list)

Comments are closed.