Rok 2021

Video návod Inštalácia nového účtovného obdobia

Zoznam update pre rok 2021

Update 3.05.18 zo dňa 04.02.2022 - Oprava - Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ: B – program
nesprávne určil výšku sadzby dane z príjmov v prípade, že zdaniteľné príjmy na riadku 95 boli vyššie
ako 49 790 EUR a súčasne nižšie ako 100 000 EUR.

Update 3.05.17 zo dňa 31.01.2022 (Sprievodný list)
Update 3.05.16 zo dňa 13.01.2022 (Sprievodný list)
Update 3.05.15 zo dňa 15.12.2021 (Sprievodný list)
Update 3.05.14 zo dňa 16.11.2021 (Sprievodný list)
Update 3.05.13 zo dňa 26.10.2021 (Sprievodný list)
Update 3.05.12 zo dňa 12.10.2021 (Sprievodný list)
Update 3.05.11 zo dňa 21.07.2021 (Sprievodný list)

Update 3.05.10a obsahuje:
Upravený import faktúr pre režim One Stop Shop z iných programov
Opravený import dodacích listov do vyšlých faktúr
Update 3.05.10a zo dňa 13.07.2021

Oprava v update 3.05.10:
Opravená tlač vyšlých faktúr s vyúčtovanou zálohovou daňovou faktúrou
Opravené zadávanie položiek vyšlých faktúr pre neplátcu DPH
Opravené zadávanie položiek faktúr v číselníku položiek faktúr
Update 3.05.10 zo dňa 06.07.2021  (Sprievodný list)
Zmena vo verzii 3.05.09 Zapracovaná nová verzia RLFO platná od 19.5.2021 Update 3.05.09 zo dňa 18.05.2021
Update 3.05.08 zo dňa 01.04.2021  (Sprievodný list)
Update 3.05.07 zo dňa 17.03.2021
Update 3.05.06 zo dňa 10.03.2021  (Sprievodný list)
Update 3.05.05 zo dňa 22.02.2021
Update 3.05.04 zo dňa 19.02.2021  (Sprievodný list)
Update 3.05.03 zo dňa 12.02.2021  (Sprievodný list)
Update 3.05.02 zo dňa 29.01.2021  (Sprievodný list)

Comments are closed.