Rok 2021

Zoznam update pre rok 2021

Oprava - opravený súbor kontrolného výkazu DPH - nesprávne sa zobrazovali údaje oddielu C2
Update 3.05.05 zo dňa 22.02.2021
Update 3.05.04 zo dňa 19.02.2021  (Sprievodný list)
Update 3.05.03 zo dňa 12.02.2021  (Sprievodný list)
Update 3.05.02 zo dňa 29.01.2021  (Sprievodný list)

Comments are closed.