Rok 2016

Zoznam update pre rok 2016

Update 2.12.17 zo dňa 06.04.2017 (Sprievodný list)

Zmeny v update 2.12.16

 • Oprava – odstránená chyba pri zadávaní bankových výpisov v podvojnom účtovníctve
 • Oprava – odstránená chyba pri tlači Oznámenia daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania FO
 • Oprava – DP FO typ B – odstránená chyba pri zadaní uplatnenia výdavkov percentom pri príjmoch podľa §6 ods. 1 a 2
 • Update 2.12.16 zo dňa 20.02.2017 (Sprievodný list)
  Update 2.12.15 zo dňa 17.02.2017 (Sprievodný list)

  Zmeny v update 2.12.14

  • Sprístupnený výstupný XML súbor daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ “B”
  • Sprístupnené daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ “A” za rok 2016
  Update 2.12.14 zo dňa 07.02.2017 
  Update 2.12.13 zo dňa 31.01.2017 (Sprievodný list)

  Zmeny v update 2.12.12a

  • Oprava – odstránená chyba pri uzávierke v evidencii DPH – štvrťročný platca DPH
  Update 2.12.12a zo dňa 11.01.2017 

  Zmeny v update 2.12.12

  • Oprava – odstránená chyba pri tlači faktúry – rekapitulácia DPH
  • Oprava – odstránená chyba pri mazaní záznamu z peňažného denníka (do evidencie DPH sa zapisovala položka mínusom aj pre doklady, ktoré nevstupovali do DPH
  • Oprava – odstránená chyba v evidencii dlhodobého majetku – nesprávny výpočet odpisov majetku, na ktorom bolo v roku obstarania prerušené odpisovanie
  • Oprava – odstránená chyba v evidencii dlhodobého majetku – záporná zostatková cena po výpočte odpisov, ak sa uplatnila v prvom roku odpisovania alikvótna časť odpisov
  Update 2.12.12 zo dňa 05.01.2017 

  Zmeny v update 2.12.11

  • Oprava – odstránená chyba pri zápise opravovaného dokladu peňažného denníka
  • Oprava – odstránená chyba pri zobrazovaní dokladu peňažného denníka pri vybratom bankovom účet alebo pokladni
  • Oprava – odstránená chyba v zostave Pohľadávky a záväzky – Vyšlé/Došlé fakturačné doklady – Prehľad faktúr za obdobie
  Update 2.12.11 zo dňa 29.12.2016 
  Update 2.12.10 zo dňa 21.12.2016 (Sprievodný list)

  Zmeny v update 2.12.09

  • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie – doplnený IBAN ako povinný údaj
  • Mesačný výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – doplnený IBAN ako povinný údaj
  Update 2.12.09 zo dňa 03.10.2016 

  Zmeny v update 2.12.08b

  • Oprava – opravená chyba pri zadávaní obdobia uzávierky priznania DPH pre štvrťročného platcu DPH
  Update 2.12.08b zo dňa 02.06.2016 

  Zmeny v update 2.12.08a

  • Oprava – opravená chyba pri vytváraní KV DPH za obdobie od 1.4.2016 v oddiely B.3.2
  Update 2.12.08a zo dňa 25.05.2016 

  Zmeny v update 2.12.08

  • Oprava – opravená chyba pri vytváraní dodatočného KV DPH za obdobie pred 1.4.2016
  • Zmena – Evidencia zákaziek – do položiek zákazky načítame kód DPH podľa hlavičky zákazky
  • Zmena – tlač vyšlých faktúr – názov tlačovej zostavy je generovaný v tvare VFnnnnnnnnnn.PDF, kde nnnnnnnnnn je poradové číslo faktúry
  • Oprava – Sumárna výplatná páska (pri výpočte za viac právnych vzťahov) – opravená suma poistného uplatneného pri výpočte čiastkového základu dane
  • Oprava – Oznámenie o zmene platiteľa ZP – opravené automatické generovanie oznámenia pre zamestnanca, ktorý nepoužíva základný kalendár a ukončil DPN
  Update 2.12.08 zo dňa 16.05.2016 
  Update 2.12.07 zo dňa 02.05.2016 (Sprievodný list)
  Update 2.12.06 zo dňa 18.03.2016 (Sprievodný list)
  Update 2.12.05 zo dňa 01.03.2016 (Sprievodný list)
  Update 2.12.04 zo dňa 12.02.2016 (Sprievodný list)

  Zmeny v update 2.12.03

  • Oprava chyby pri tlači mzdových zostáv
  • Tlačivo pre mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň aktualizované finančnou správou zo dňa 2.2.2016
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% – opravená chybná tlač
  Update 2.12.03 zo dňa 04.02.2016 (Sprievodný list)
  Update 2.12.02 zo dňa 29.01.2016 (Sprievodný list)

Comments are closed.