Rok 2018

Zoznam update pre rok 2018

 Video návod Inštalácia nového účtovného obdobia
Update 3.02.27 zo dňa 23.04.2019 (Sprievodný list)

Zmeny v update 3.02.26

 • Zmena – Podvojné účtovníctvo – do tlačovovej zostavy “Interné doklady” bol doplnený popis dokladu
Update 3.03.09 zo dňa 18.03.2019 
Update 3.02.25 zo dňa 12.03.2019 (Sprievodný list)

Zmeny v update 3.02.24

 • Odstránená chyba v daňovom priznaní k dani z príjmov PO
 • Odstránená chyba XML súboru v daňovom priznaní k dani z príjmov FO – typ “B”
Update 3.02.24 zo dňa 25.02.2019 
Update 3.02.23 zo dňa 20.02.2019 
Update 3.02.22 zo dňa 19.02.2019 (Sprievodný list)
Update 3.02.21 zo dňa 31.01.2019 (Sprievodný list)

Zmeny v update 3.02.20

 • Odstránené chybné zobrazenie poľa “Príjemca” pri tlači zostavy “Protokol vygenerovaných prevodných príkazov”
Update 3.02.20 zo dňa 07.01.2019 

Zmeny v update 3.02.19

 • Odstránená chyba pri vstupe do účtového rozvrhu z menu číselníka – Číselníky – Číselníky pre PÚ – Účtový rozvrh
 • Odstránená chyba pri vstupe do účtového rozvrhu z účtového denníka
Update 3.02.19 zo dňa 20.12.2018 
Update 3.02.18 zo dňa 18.12.2018 (Sprievodný list)
Update 3.02.17 zo dňa 24.10.2018 (Sprievodný list)

Zmeny v update 3.02.16

 • Došlé faktúry – odstránený problém s tvorbou prevodného príkazu
Update 3.02.16 zo dňa 26.07.2018 
Aktualizovaný update 3.02.15 zo dňa 25.07.2018 (Sprievodný list)
Update 3.02.14 zo dňa 02.07.2018 (Sprievodný list)
Update 3.02.13 zo dňa 26.06.2018 (Sprievodný list)
Update 3.02.12 zo dňa 07.06.2018 (Sprievodný list)
Update 3.02.11 zo dňa 01.06.2018 (Sprievodný list)
Update 3.02.10 zo dňa 24.05.2018 (Sprievodný list)
 Video návod Inštalácia nového účtovného obdobia

Zmeny v update 3.02.09

 • Podvojné účtovníctvo – Zaúčtovanie miezd – doplnenie chýbajúceho reportu
Update 3.02.09 zo dňa 09.03.2018
Update 3.02.08 zo dňa 28.02.2018 (Sprievodný list)

Zmeny v update 3.02.07

 • Oznámenie o zmene platiteľa – na obrazovku, kde sa zobrazujú vygenerované oznámenia o zmene platiteľa, bolo doplnené zaškrtávacie políčko “Ponúkať pri novom zázname aj vystúpených zamestnancov”. Pri zadávaní nového oznámenia boli do výberu zamestnanca ponúkaní aj vystúpení zamestnanci. Po úprave programu sa vystúpení zamestnanci vo výbere nezobrazujú. Pre ich zobrazenie je potrebné označiť toto zaškrtávacie políčko.

Update 3.02.07 zo dňa 19.02.2018

Zmeny v update 3.02.06

 • Oprava – DPFO, typ “B” za rok 2017 – oprava nesprávne vypočítanej hodnoty na r. 10 tabuľky 1, stĺpec 2 pri uplatňovaní výdavkov percentom podľa §6 ods. 10
 • Oprava – DPFO, typ “B” za rok 2017 – oprava XML súboru – riadky 8 a 26 prílohy 2 obsahovali desatinné miesta
Update 3.02.06 zo dňa 14.02.2018

Zmeny v update 3.02.05

 • Oprava – upravená tlač obratovej predvahy
Update 3.02.05 zo dňa 12.02.2018

Zmeny v update 3.02.04

 • Oprava – upravená tlač rekapitulácie miezd.
  Ak si zamestnanec uplatňoval odpočítateľnú položku z vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie a jeho vymeriavací základ po uplatnení bol nulový, takýto zamestnanec na rekapitulácii nebol uvedený a poistné za zamestnávateľa sa nezahrnulo do sumy na prevodnom príkaze a do sumy pri prevode do ostatných záväzkov.
  Pokiaľ sa takýto problém vyskytol, je potrebné po nainštalovaní verzie znovu vygenerovať rekapituláciu miezd, prevodné príkazy a prevod do ostatných záväzkov.
  Výpočet mzdy a mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie nie je potrebné opakovať, boli vytvorené správne.

 • Update 3.02.04 zo dňa 01.02.2018 (Sprievodný list)
  Update 3.02.03 zo dňa 31.01.2018 (Sprievodný list)
  Update 3.02.02 zo dňa 10.01.2018 (Sprievodný list)

Comments are closed.