Rok 2015

Zoznam update pre rok 2015

Update 2.11.13 zo dňa 18.03.2016 (Sprievodný list)
Update 2.11.12 zo dňa 01.03.2016 (Sprievodný list)
Update 2.11.11 zo dňa 12.02.2016 (Sprievodný list)

Zmeny v update 2.11.10

 • Oprava chyby pri tlači mzdových zostáv
 • Tlačivo pre mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň aktualizované finančnou správou zo dňa 2.2.2016
 • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% – opravená chybná tlač
 • Update 2.11.10 zo dňa 04.02.2016 (Sprievodný list)
  Update 2.11.09 zo dňa 29.01.2016 (Sprievodný list)
  Update 2.11.08 zo dňa 29.12.2015 (Sprievodný list)
  Update 2.11.07a zo dňa 01.12.2015 (Sprievodný list)

  Zmeny v update 2.11.07a

  Tlač prevodných príkazov – doplnená tlač KS do hromadného prevodného príkazu.

  Opravená chyba pri výpočte mzdy za viac právnych vzťahov a zrážke zo mzdy.

  Update 2.11.07 zo dňa 21.11.2015 (Sprievodný list)
  Update 2.11.06 zo dňa 27.05.2015 (Sprievodný list)
  Update 2.11.05a zo dňa 13.03.2015 (Sprievodný list)

  Zmeny: – Výkaz ZP – opravený počet dní uvádzaných na riadku pre zamestnancov pracujúcich na základe dohody.

  Update 2.11.05 zo dňa 05.03.2015 (Sprievodný list)
  Update 2.11.04 zo dňa 03.02.2015 (Sprievodný list)

  Oprava – mesačný výkaz preddavkov na verejné zdravotné poistenie. V prípade, že si zamestnanec uplatňoval odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie a jeho vymeriavací základ na ZP bol nulový, suma jeho príjmu sa nedostala do riadku 4 na prvej strane výkazu. Pre odstránenie tohto problému nie je potrebné opakovať výpočet mzdy zamestnanca, stačí len znovu vygenerovať mesačný výkaz.

  Update 2.11.03 zo dňa 30.01.2015 (Sprievodný list)

Comments are closed.