Rok 2022

Zoznam update pre rok 2022

Update 3.06.14 zo dňa 24.11.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.13 zo dňa 07.11.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.12 zo dňa 31.10.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.11 zo dňa 22.08.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.10 zo dňa 27.07.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.09 zo dňa 30.06.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.08 zo dňa 31.05.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.07 zo dňa 26.04.2022
Opravná verzia 3.06.07 obsahuje nasledovné opravy:
- opravená tlač prevodného príkazu poskytovania finančného príspevku na stravovanie
- oprava tlačovej zostavy vyšlej tuzemskej jednoriadkovej faktúry - odstránený testovací text
Update 3.06.06 zo dňa 25.04.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.05 zo dňa 25.03.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.03 zo dňa 31.01.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.02 zo dňa 13.01.2022 (Sprievodný list)

Comments are closed.