Rok 2022

Zoznam update pre rok 2022

Update 3.06.20 zo dňa 21.02.2023
Verzia obsahuje daňové priznanie fyzických osôb typ "A"

Update 3.06.19a zo dňa 09.02.2023
Verzia obsahuje opravu tlače zoznamu vyšlých/došlých faktúr

Update 3.06.19 zo dňa 02.02.2023
Vo verzii sú vykonané nasledovné opravy:
- Peňažný denník - odstránená chyba pri úhrade faktúr
- DP FO "B" - opravený výstupný XML súbor (údaje na r. 30 a r. 33 na strane 17 boli uvedené v nesprávnom formáte)

Update 3.06.18 zo dňa 31.01.2023 (Sprievodný list)
Update 3.06.17 zo dňa 09.01.2023 
Vo verzii 3.06.17 boli aktualizované tlačivá „Oznámenie a čestné
vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka (OOP) – študenti“ a
„Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka
(OOP) – dôchodcovia“.
Update 3.06.16 zo dňa 28.12.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.15 zo dňa 13.12.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.14 zo dňa 24.11.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.13 zo dňa 07.11.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.12 zo dňa 31.10.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.11 zo dňa 22.08.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.10 zo dňa 27.07.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.09 zo dňa 30.06.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.08 zo dňa 31.05.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.07 zo dňa 26.04.2022
Opravná verzia 3.06.07 obsahuje nasledovné opravy:
- opravená tlač prevodného príkazu poskytovania finančného príspevku na stravovanie
- oprava tlačovej zostavy vyšlej tuzemskej jednoriadkovej faktúry - odstránený testovací text
Update 3.06.06 zo dňa 25.04.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.05 zo dňa 25.03.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.03 zo dňa 31.01.2022 (Sprievodný list)
Update 3.06.02 zo dňa 13.01.2022 (Sprievodný list)

Comments are closed.