Profil

Profil spoločnosti

Ťažiskovým produktom spoločnosti SofCom je ekonomický informačný systém basic.sk, určený pre podnikateľov, živnostníkov a malé firmy, ktoré účtujú v sústave jednoduchého i podvojného účtovníctva. Súčasne je určený aj pre firmy, ktoré spracovávajú účtovníctvo a mzdy formou outsourcingu.

basic.sk je širokospektrálny informačný systém zahŕňajúci v jednom balíku moduly ekonomické, logistické i personálne, čo umožňuje spracovanie dát jednoduchým, ale pritom komplexným spôsobom.

Zamestnanci a spolupracovníci našej spoločnosti sa vyznačujú dlhoročnými skúsenosťami s vývojom a implementáciou ekonomických informačných systémov. Našou ambíciou je skvalitňovanie poskytovaných služieb Vám, našim zákazníkom. Ponúkame Vám komplexnú starostlivosť, a to najmä legislatívnu podporu a ďalší vývoj programu basic.sk, ako aj služby – hot-line, školiace, konzultačné služby či metodickú pomoc.

Comments are closed.