Rok 2013

Zoznam update pre rok 2013

Update 2.09.16b zo dňa 06.02.2015 (Sprievodný list)
Update 2.09.16 zo dňa 30.04.2014 (Sprievodný list)
Update 2.09.15 zo dňa 14.03.2014 (Sprievodný list)

Zmeny: - Tvorba výkazov pre podvojné účtovníctvo vo formáte XML - Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013

Update 2.09.14 zo dňa 07.03.2014 (Sprievodný list)
Update 2.09.13a zo dňa 25.02.2014 

Zmeny: - Uvoľnená možnosť vytvoriť poznámky k účtovnej uzávierke v podvojnom účtovníctve za rok 2013

Update 2.09.13 zo dňa 13.02.2014 (Sprievodný list)
Update 2.09.12 zo dňa 03.02.2014 (Sprievodný list)
Update 2.09.11a zo dňa 02.02.2014 (Sprievodný list)
Update 2.09.10a zo dňa 08.01.2014 (Sprievodný list)

Zmeny: - Opravená kontrola zadaného počtu mesiacov pri potvrdení o zdaniteľnej mzde - Opravený výpočet odpracovaných dní pre nárok na dovolenku – dni MD sa započítavajú

Update 2.09.10 zo dňa 30.12.2013 (Sprievodný list)
Update 2.09.09 zo dňa 10.12.2013 (Sprievodný list)
Update 2.09.08 zo dňa 02.10.2013 (Sprievodný list)
Update 2.09.07 zo dňa 30.07.2013  (Sprievodný list)
Update 2.09.06a zo dňa 29.05.2013  (Sprievodný list)
Update 2.09.05b zo dňa 04.04.2013  (Sprievodný list)
Update 2.09.05a zo dňa 21.03.2013 (Sprievodný list)
Update 2.09.05 zo dňa 28.02.2013 (Sprievodný list)
Update 2.09.04 zo dňa 18.02.2013 (Sprievodný list)
Update 2.09.03  zo dňa 12.02.2013 (Sprievodný list)
Update 2.09.02 zo dňa 31.01.2013 (Sprievodný list)

Comments are closed.