O programe basic.sk

O programe basic.sk

Softvérový produkt basic.sk je profesionálny ekonomický informačný systém určený pre fyzické i právnické osoby. Slúži aj pre tých, ktorí účtovníctvo a mzdy podnikateľským subjektom spracovávajú formou outsourcingu.

3 v 1 nie je len káva

Ako jediný ekonomický softvér na Slovensku má program basic.sk možnosť v jednej aplikácii spracovávať:

1. jednoduché účtovníctvo

2. podvojné účtovníctvo

3. mzdy a personalistika

Vyznačuje sa jednoduchým, ľahko zapamätateľným intuitívnym ovládaním.

Užitočné funkcie, ako sú vyhľadávanie podľa rôznych kritérií, definovanie vlastných filtrov, definovanie vlastných tlačových zostáv, súčtovanie numerických stĺpcov či prepojenie na číselníky umožňujú pracovať rýchlejšie a efektívnejšie.

Svojou koncepciou vyhovuje v rovnakej miere súkromným podnikateľom, malým aj stredne veľkým firmám. Samozrejmosťou je generovanie výstupných údajov pre aplikácie Finančného riaditeľstva, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

Aktualizácie programu so zapracovanými legislatívnymi zmenami a pridanou funkcionalitou sú vždy načas dostupné v sieti internet. O zverejnení novej aktualizácie programu je používateľ informovaný e-mailom či priamo po odštartovaní programu.

Program basic.sk je určený pre prácu s operačnými systémami Microsoft Windows 98/Me/2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 – 32 aj 64 bit.

 

Comments are closed.