Rok 2020

Zoznam update pre rok 2020

 Video návod Inštalácia nového účtovného obdobia
Zmena v update 3.04.23
V jednoduchom účtovníctve opravená chyba pri výpočte odpisov dlhodobého majetku odpisovaného zrýchlene. 
Update 3.04.23 zo dňa 25.03.2021
Update 3.04.22 zo dňa 10.03.2021 (Sprievodný list)
Update 3.04.21 zo dňa 26.02.2021 
Update 3.04.20 zo dňa 19.02.2021 (Sprievodný list)
Update 3.04.19 zo dňa 12.02.2021 (Sprievodný list)
Update 3.04.18 zo dňa 29.01.2021 (Sprievodný list)
Update 3.04.17 zo dňa 30.12.2020 (Sprievodný list)
Update 3.04.16 zo dňa 22.09.2020 (Sprievodný list)
Update 3.04.15 zo dňa 24.06.2020 (Sprievodný list)
Update 3.04.14 zo dňa 10.06.2020 (Sprievodný list)
Update 3.04.13 zo dňa 28.05.2020 (Sprievodný list)
 • Verzia 3.04.12 – Oprava výkazu poistného a príspevkov na sociálne poistenie.
Update 3.04.12 zo dňa 05.05.2020
Update 3.04.11 zo dňa 30.04.2020 (Sprievodný list)
Update 3.04.10 zo dňa 06.04.2020 (Sprievodný list)
Update 3.04.09 zo dňa 30.03.2020 (Sprievodný list)
Update 3.04.08 zo dňa 17.03.2020 (Sprievodný list)
Update 3.04.07 zo dňa 02.03.2020 (Sprievodný list)
Update 3.04.05 zo dňa 21.02.2020 (Sprievodný list)
Update 3.04.04 zo dňa 13.02.2020 (Sprievodný list)

Zmeny v update 3.04.03

 • Odstránená chyba pri vytváraní prevodného príklazu z Rekapitulácie miezd – do prevodného príkazu nebola zahrnutá platba na Daňový úrad
Update 3.04.03 zo dňa 30.01.2020
Update 3.04.02 zo dňa 28.01.2020 (Sprievodný list)

Comments are closed.