Rok 2019

Zoznam update pre rok 2019

Zmeny v update 3.03.09

 • Zmena – Podvojné účtovníctvo – do tlačovovej zostavy “Interné doklady” bol doplnený popis dokladu
Update 3.03.09 zo dňa 18.03.2019 
Update 3.03.08 zo dňa 12.03.2019 (Sprievodný list)

Zmeny v update 3.03.06

 • Odstránená chyba pri editácii prerušení v evidencii Zamestnanci-Mzdy; zobrazovala sa hláška “Bola zistená porušená databáza, ktorá nie je známa”.
Update 3.03.06 zo dňa 20.02.2019 
Update 3.03.05 zo dňa 19.02.2019 (Sprievodný list)

Zmeny v update 3.03.04a

 • Oprava – odstránená chyba pri zobrazení množstva v tlačovej zostave vyšlej faktúry
 • Oprava – pri oprave došlej faktúry program najskôr zobrazoval číselník obchodných partnerov
Update 3.03.04a zo dňa 08.02.2019 
Update 3.03.04 zo dňa 31.01.2019 (Sprievodný list)

Zmeny v update 3.03.03

 • Odstránená chyba pri tlači pokladničného dokladu
Update 3.03.03 zo dňa 07.01.2019 

Comments are closed.