Rok 2019

Zoznam update pre rok 2019

Update 3.03.21 zo dňa 02.03.2020 (Sprievodný list)
Update 3.03.19 zo dňa 21.02.2020 (Sprievodný list)
Update 3.03.18 zo dňa 13.02.2020 (Sprievodný list)
Update 3.03.17 zo dňa 30.01.2020
Update 3.03.16 zo dňa 28.01.2020 (Sprievodný list)
Update 3.03.15 zo dňa 20.12.2019 (Sprievodný list)

Zmeny v update 3.03.14

 • Opravená zostava zoznamu dokladov k daňovému priznaniu DPH
Update 3.03.14 zo dňa 04.07.2019
Update 3.03.13 zo dňa 21.06.2019 (Sprievodný list)

Zmeny v update 3.03.12

 • Zapracované Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 143/2019 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách platné od 1.6.2019.
  Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre
  a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,053 eura,
  b) osobné cestné motorové vozidlá je 0,193 eura.
Update 3.03.12 zo dňa 31.05.2019
Update 3.03.11 zo dňa 22.05.2019 (Sprievodný list)
Update 3.03.10 zo dňa 23.04.2019 (Sprievodný list)

Zmeny v update 3.03.09

 • Zmena – Podvojné účtovníctvo – do tlačovovej zostavy “Interné doklady” bol doplnený popis dokladu
Update 3.03.09 zo dňa 18.03.2019
Update 3.03.08 zo dňa 12.03.2019 (Sprievodný list)

Zmeny v update 3.03.06

 • Odstránená chyba pri editácii prerušení v evidencii Zamestnanci-Mzdy; zobrazovala sa hláška “Bola zistená porušená databáza, ktorá nie je známa”.
Update 3.03.06 zo dňa 20.02.2019
Update 3.03.05 zo dňa 19.02.2019 (Sprievodný list)

Zmeny v update 3.03.04a

 • Oprava – odstránená chyba pri zobrazení množstva v tlačovej zostave vyšlej faktúry
 • Oprava – pri oprave došlej faktúry program najskôr zobrazoval číselník obchodných partnerov
Update 3.03.04a zo dňa 08.02.2019
Update 3.03.04 zo dňa 31.01.2019 (Sprievodný list)

Zmeny v update 3.03.03

 • Odstránená chyba pri tlači pokladničného dokladu
Update 3.03.03 zo dňa 07.01.2019

Comments are closed.