Rok 2017

Zoznam update pre rok 2017

 Video návod Inštalácia nového účtovného obdobia

Zmeny v update 3.01.19

 • Podvojné účtovníctvo – Zaúčtovanie miezd – doplnenie chýbajúceho reportu
Update 3.01.19 zo dňa 09.03.2018
Update 3.01.18 zo dňa 28.02.2018 (Sprievodný list)

Zmeny v update 3.01.17

 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017
Update 3.01.17 zo dňa 19.02.2018

Zmeny v update 3.01.16

 • Oprava – DPFO, typ “B” za rok 2017 – oprava nesprávne vypočítanej hodnoty na r. 10 tabuľky 1, stĺpec 2 pri uplatňovaní výdavkov percentom podľa §6 ods. 10
 • Oprava – DPFO, typ “B” za rok 2017 – oprava XML súboru – riadky 8 a 26 prílohy 2 obsahovali desatinné miesta
Update 3.01.16 zo dňa 14.02.2018

Zmeny v update 3.01.15

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, typ “B” za rok 2017
 • Oprava – upravená tlač obratovej predvahy
Update 3.01.15 zo dňa 12.02.2018

Zmeny v update 3.01.14

 • Oprava – upravená tlač rekapitulácie miezd.
  Ak si zamestnanec uplatňoval odpočítateľnú položku z vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie a jeho vymeriavací základ po uplatnení bol nulový, takýto zamestnanec na rekapitulácii nebol uvedený a poistné za zamestnávateľa sa nezahrnulo do sumy na prevodnom príkaze a do sumy pri prevode do ostatných záväzkov.
  Pokiaľ sa takýto problém vyskytol, je potrebné po nainštalovaní verzie znovu vygenerovať rekapituláciu miezd, prevodné príkazy a prevod do ostatných záväzkov.
  Výpočet mzdy a mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie nie je potrebné opakovať, boli vytvorené správne.

Update 3.01.14 zo dňa 01.02.2018 (Sprievodný list)
Update 3.01.13 zo dňa 31.01.2018 (Sprievodný list)
Update 3.01.12 zo dňa 10.01.2018 (Sprievodný list)
Update 3.01.11 zo dňa 20.12.2017 (Sprievodný list)

Zmeny v update 3.01.10

 • Oprava – odstránená chyba pri generovaní mesačného výkazu ZP – vo výkaze mohla byť suma OP-ZP vykázaná v nesprávnej výške.
 • Oprava – odstránená chyba pri tlači knihy faktúr.
 • Oprava – odstránená chyba pri tlači výsledovky.
Update 3.01.10 zo dňa 14.09.2017 (Sprievodný list)
Update 3.01.09 zo dňa 19.04.2017 (Sprievodný list)
Update 3.01.08 zo dňa 06.04.2017 (Sprievodný list)

Zmeny v update 3.01.07

 • Oprava – odstránená chyba pri zadávaní bankových výpisov v podvojnom účtovníctve
 • Oprava – odstránená chyba pri zobrazení tabuľky účtovných odpisových sadzieb dlhodobého majetku
Update 3.01.07 zo dňa 20.02.2017 (Sprievodný list)
Update 3.01.06 zo dňa 17.02.2017 (Sprievodný list)
Update 3.01.05 zo dňa 07.02.2017 
Update 3.01.04 zo dňa 31.01.2017 (Sprievodný list)

Zmeny v update 3.01.03

 • Oprava – odstránená chyba pri tlači faktúry – rekapitulácia DPH
 • Oprava – odstránená chyba pri mazaní záznamu z peňažného denníka (do evidencie DPH sa zapisovala položka mínusom aj pre doklady, ktoré nevstupovali do DPH
Update 3.01.03 zo dňa 05.01.2017 

Comments are closed.