Rok 2023

Zoznam update pre rok 2023

Update 3.07.21 zo dňa 15.03.2024
Verzia 3.07.21 obsahuje zmenu validácie riadku 52a DP FO typ "B"
Update 3.07.20 zo dňa 26.02.2024
Verzia 3.07.20 obsahuje odstránenie chyby pri otváraní formulára DP FO typ "B"
Update 3.07.19 zo dňa 21.02.2024 (Sprievodný list)
Update 3.07.18 zo dňa 31.01.2024 (Sprievodný list)
Update 3.07.17 zo dňa 17.01.2024 (Sprievodný list)
Aktualizovaný update 3.07.16 zo dňa 29.12.2023 (Sprievodný list)
(30.12.2023 - opravený problém s tlačením zostáv)
Update 3.07.15a zo dňa 27.11.2023 (Sprievodný list)
Update 3.07.15 zo dňa 25.09.2023 (Sprievodný list)
Update 3.07.14 zo dňa 30.06.2023 (Sprievodný list)
Update 3.07.13 zo dňa 28.06.2023 (Sprievodný list)
Update 3.07.12 zo dňa 26.05.2023 (Sprievodný list)
Update 3.07.11 zo dňa 18.05.2023 (Sprievodný list)
Update 3.07.10 zo dňa 26.04.2023 (Sprievodný list)
Update 3.07.09 zo dňa 05.04.2023 (Sprievodný list)
Update 3.07.08 zo dňa 20.03.2023 (Sprievodný list)
Update 3.07.07 zo dňa 03.03.2023 (Sprievodný list)
Update 3.07.06 zo dňa 27.02.2023 (Sprievodný list)
Update 3.07.05 je určený len pre účtovné obdobie 2022.
Update 3.07.04a zo dňa 09.02.2023
Verzia obsahuje opravu tlače zoznamu vyšlých/došlých faktúr

Update 3.07.04 zo dňa 02.02.2023
Vo verzii sú vykonané nasledovné opravy:
- Zamestnanci - Mzdy  - opravený mesačný výkaz preddavkov poistného na ZP vo formáte TXT
- Zamestnanci - Mzdy  - opravený mesačný výkaz poistného na SP – nesprávne vykázaný počet hodín
- Peňažný denník - odstránená chyba pri úhrade faktúr

Update 3.07.03 zo dňa 31.01.2023 (Sprievodný list)
Update 3.07.02 zo dňa 09.01.2023
Vo verzii 3.07.02 boli aktualizované tlačivá „Oznámenie a čestné
vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka (OOP) – študenti“ a
„Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka
(OOP) – dôchodcovia“.

Comments are closed.