Rok 2023

Zoznam update pre rok 2023

Update 3.07.04 zo dňa 02.02.2023
Vo verzii sú vykonané nasledovné opravy:
- Zamestnanci - Mzdy  - opravený mesačný výkaz preddavkov poistného na ZP vo formáte TXT
- Zamestnanci - Mzdy  - opravený mesačný výkaz poistného na SP – nesprávne vykázaný počet hodín
- Peňažný denník - odstránená chyba pri úhrade faktúr

Update 3.07.03 zo dňa 31.01.2023 (Sprievodný list)
Update 3.07.02 zo dňa 09.01.2023
Vo verzii 3.07.02 boli aktualizované tlačivá „Oznámenie a čestné
vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka (OOP) – študenti“ a
„Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka
(OOP) – dôchodcovia“.

Comments are closed.