basic.sk - účtovný program pre každého

Komplexné a jednoduché riešenie spracovania dokladov pre každého podnikateľa účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo daňovej evidencie od vystavenia faktúry až po spracovanie daňového priznania.

Prehľadné, nenáročné a pritom komplexné riešenie spracovania dokladov pre malé a stredné firmy účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. Výstupy do aplikácie e-dane zjednodušujú komunikáciu so štátnou správou a šetria Váš čas.

Kompletné spracovanie miezd a vedenie personálnej agendy. Prehľadnosť a jednoduchosť riešenia umožňuje spracovanie miezd pohodlne a vo veľmi krátkom čase.

Demo verzia ZADARMO

Na demonštračnej verzii je možné získať prehľad o všetkých funkciách programu basic.sk
basic.sk je širokospektrálny informačný systém zahŕňajúci v jednom balíku moduly ekonomické, logistické i personálne, čo umožňuje spracovanie dát jednoduchým, ale pritom komplexným spôsobom.